Dla
zranionych 
 w Kościele

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY

ROZMOWA, INFORMACJE, WSPARCIE

POZNAŃ
693 700 645
ŚRODY 17-19

Gniezno
663 500 192

KALISZ
663 500 199

1. ŚRODY MIESIĄCA 17-19

Jeśli nie masz skończonych 18 lat, zadzwoń na Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111.

Jeśli doświadczyłaś_eś przemocy na tle seksualnym w Kościele…

…zadzwoń lub przyjdź, by porozmawiać, poznać swoje prawa lub skorzystać
z bezpłatnej pomocy. Anonimowo i z emaptią udzielamy informacji i wsparcia osobom
zranionym i ich bliskim.

Zadzwoń na bezpłatny telefon wsparcia lub przyjdź na spotkanie.

Uzyskasz rzetelne informacje, poradę i pomoc
Możesz otrzymać bezpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną, prawną lub duszpasterską

Skontaktuj się w środy!

Poznań: co srodę (poza świętami) od 17 do 19, tel. 663 700 645, ul. Wieżowa 5

Gniezno: pierwsza środa miesiąca, od 17 do 19, tel. 663 500 192, ul.Seminaryjna 2

Kalisz: pierwsza środa miesiąca, od 17 do 19, 663 500 199, ul. Harcerska 1A

Czekamy na Twój telefon lub odwiedziny!

Życzliwie przyjąć i wysłuchać – możesz rozmawiać z nami anonimowo.

Pomóc nawiązać kontakt z właściwym delegatem przełożonego kościelnego.

Udzielić informacji o procedurach postępowania przewidzianych przez prawo kościelne i prawo państwowe.

Towarzyszyć Tobie podczas procedur kanonicznych i państwowych, jeśli wyrazisz taką wolę.

Umożliwić kontakt z zaufanymi: prawnikiem, psychologiem i duszpasterzem.

Warto jeszcze wiedzieć…

Punkt ten służy osobom z zachodniej i północno-zachodniej Polski. Jesli jesteś
z innego regionu, możesz skorzystać z pomocy Zranieni.info.

Konsultacja w punkcie nie jest tożsama z formalnym zgłoszeniem, ale może do niego prowadzić – możesz z nami o tym porozmawiać i poznać zasady.

Punkt działa we współpracy z Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie oraz przy współudziale finansowym Fundacji św. Józefa.